Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

LÁ.

LÁ VÀNG RỤNG KHÔNG VÌ CƠN GIÓ THỔI .
TỪ MÀU XANH ĐẾN ÚA LÁ TỰ RƠI.
BỞI NHỰA KHÔ CUỐNG KHÔNG CÒN SỨC BÁM.  
DÀNH  NHỰA SỐNG  MẦM  XANH Ở  TRÊN CÀNH  .


                                      Nhìn lá vàng rơi.    
                                                  HH.
                                     haothuathuenHuu-hao Nguyen .