Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

NƯỚC.

Nước tiêu dùng ngày càng cần thiết.
Máy nước hư ,gánh nước giếng xài.
     Một vai gánh thử 2 thùng.
Hai vai tập gánh 4 thùng luyện công.

Nguồn nước sạch ,sông nay ô nhiễm.
Nước đã dơ, tự lọc mà dùng.
   Đổi vai gánh lấy nước non .
Non xanh nước biếc kề vai gánh cùng.

Cùng là nước, đây là Tổ Quốc
Khắc mãi ghi  trong mỗi chúng ta.
       Kề vai gánh lấy sơn hà
   Chân đi đá sỏi cũng mềm vì dân.


                                  Nước và nước.
                                  Nhất dương chí.
                                          HH.
                        haothuathiennguyenhuuhao.


Thứ Hai, 18 tháng 11, 2013

BỤI.

  Tạo -hóa là chi hỏi  lại  trời.

 Từ  trời rơi xuống có cả  tôi.

Nắng mưa đất nước duyên lành hợp.

 Âm dương trời đất phát sinh sôi

Thoát thai sự sống dần thay đổi.

Thời gian chuyển tiếp hóa thân tôi.

Tự hỏi thân  tôi là ai nhỉ ?

Xa xưa lâu lắm bụi là tôi!

                        
                             Khi tôi là cát bụi.
                            Văn Thiên Tự.  
                                    HH.
                  haothuathiennguyenhuuhao.