Thứ Tư, 27 tháng 11, 2013

NƯỚC.

Nước tiêu dùng ngày càng cần thiết.
Máy nước hư ,gánh nước giếng xài.
     Một vai gánh thử 2 thùng.
Hai vai tập gánh 4 thùng luyện công.

Nguồn nước sạch ,sông nay ô nhiễm.
Nước đã dơ, tự lọc mà dùng.
   Đổi vai gánh lấy nước non .
Non xanh nước biếc kề vai gánh cùng.

Cùng là nước, đây là Tổ Quốc
Khắc mãi ghi  trong mỗi chúng ta.
       Kề vai gánh lấy sơn hà
   Chân đi đá sỏi cũng mềm vì dân.


                                  Nước và nước.
                                  Nhất dương chí.
                                          HH.
                        haothuathiennguyenhuuhao.