Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

BỎ.

Chiếc bánh phân rồi  chớ bậm  môi..

Phần ai lớn  bé đã chia rồi .

Dầu to hay nhỏ cùng hương vị .

Bánh đã nuốt rồi hả miệng hôi .

Ăn bánh đã xong xuống  miệng rồi.

Dù to hay nhỏ   cũng nuốt thôi  .

Chung thuyền tát nước khi rò rỉ.

Lổ thủng to rồi bỏ thuyền trôi .

Lổ thủng to rồi bỏ thuyền ôi !!!                                Bỏ thuyền, ta nổi nhờ sức bơi.
                                  Cho dù bờ bến còn xa tít.
                                Còn sức còn bơi đến mấy hồi.
                             Bỏ thuyền thôi bạn bỏ thuyền thôi...
                                             Nhất dương chỉ.
                                                        HH.
                                  haothuthiennguyenhuuhao. 


                               .