Thứ Tư, 8 tháng 1, 2014

MA...

Một bầy chó  dữ xé thây ra.
Đau đớn   cho  người hóa thành  ma.
Luât pháp nước  nào  ác vậy  ta ?
: - Hiện hành luật pháp  Bắc Triều"  Ma "


                                Lăng kính người hoang tưởng.
                                         Nhất Dương Chí.
                                                  HH.
                                 haothuathiennguyenhuuhao.