Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

SANG và HÈN.

" Cuộc đời cách mạng thật  là sang".
Nhìn lại dân đen quá nghèo hèn.
Ngày xưa ai đói dân nuôi.
Nay dân   đói khổ  ai vui sao đành.

Rừng thâm sốt rét da vàng bệnh.
Hang sâu hầm tối  bủn  mầu da.
Dân nuôi thắm  đỏ hồng hào .
Hôm nay nhớ lại thạnh tình dân xưa.

 Vì răng ? sao hỏi lại trời đó.
Lợi môi còn mãi  rụng răng xưa.
Rụng răng trồng lại ăn thêm .
Sơn hào hải vị cười thầm  " dân đen ".

  Miếng  ăn củ,  xin đừng nhắc lại.
Trả lời  ai, biết lãi bao  nhiêu.?
Đường đường cương vị quan trên.
* Làm "hay" ' ăn  " giỏi "nên dân " được" nghèo.

Hãy xem khắc  biết không  cần hỏi .
Đừng ,  tha   dung thứ khởi  từ  tâm ?
Dân nghe là bởi  lòng  tin.
Khen ai dẻo miệng khiến dân mê  lầm.


                Tập làm thơ  đôi  lúc  lầm  lỗi.
        Xin  kính mong:  miễn chấp  khoan dung.
          ( * ) Liên từ chấm ,phết sang câu.
         Kính nhờ đọc giả phẩy sao thì tùy.  
                      Luu tra The.
                     Ăn khế trả chì.
                            HH.
           haothuathiennguyenhuuhao.