Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

LÀM.

             Đừng trố mắt xem qua mà phải cần suy nghĩ ,
            Suy  nghĩ để chi  tự  khắc   biết  phải làm gì .
              Việc tuy nhỏ nhưng chẳng thẹn với lòng .
             Khi có dịp là  nên  làm những gì ta có thể.
                Và ghi nhớ sẵn  sàng xã thân vì Tổ Quốc .
      Đừng làm thinh  hãy lên tiếng nói và làm thật làm
         Luôn làm đúng những gì có lợi cho đất nước.
                               Đồng dẳng trí.            
                                     HH.
                      haothuathiennguyenhuuhao.

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

BÁN...

Bác em  hơn bác thằng bần , 

Cái chi cũng bán nước nhà bán luôn .

Tội đồ bằng chứng hiển nhiên .

Tòa nào  xét xử tru di mấy đời ? 

Trạng sư nào dám thăng đường.

Toàn dân bái phục lòng vàng khắc ghi.


                                        Nói có sách mách có chứng.
                                                  Trần thế luận.
                                                            HH.
                                    haothuathiennguyenhuuhao.


                                   

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

NÓI.

 

Mắt vẫn mở nghị nhìn quanh tứ phía,

rồi gật đầu ra vẻ dáng suy tư.

Là đại biểu hãy lên tiếng lời phát biểu .

Tự phải nói những gì  đang cần  nói.

 

                        Lăng kính người hoang tưởng.

                                Chớ làm nghị gật.        

                                         HH.

                                                 haothuathiennguyenhuuhao.

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

CÂM...


.Không phải là  người câm sao  nói chẵng  thành lời .
   Phu quân hãy giúp thiếp   qua một phen trọng đại
.
Thế mới biết không câm mà cũng giống như câm.
    Đừng bảo vì bất ngờ nên  ứng tệ đối đáp.
Đừng tự phụ  luôn  mãi là  ở thế thượng phong.
 Với Quốc Tế  Trung Hoa Đỏ đang dần hạ mã.

                             Lăng kính người hoang tưởng.
                                             HH.
                               haothuathiennguyenhuhao    .