Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

BÁN...

Bác em  hơn bác thằng bần , 

Cái chi cũng bán nước nhà bán luôn .

Tội đồ bằng chứng hiển nhiên .

Tòa nào  xét xử tru di mấy đời ? 

Trạng sư nào dám thăng đường.

Toàn dân bái phục lòng vàng khắc ghi.


                                        Nói có sách mách có chứng.
                                                  Trần thế luận.
                                                            HH.
                                    haothuathiennguyenhuuhao.