Thứ Tư, 4 tháng 6, 2014

CÂM...


.Không phải là  người câm sao  nói chẵng  thành lời .
   Phu quân hãy giúp thiếp   qua một phen trọng đại
.
Thế mới biết không câm mà cũng giống như câm.
    Đừng bảo vì bất ngờ nên  ứng tệ đối đáp.
Đừng tự phụ  luôn  mãi là  ở thế thượng phong.
 Với Quốc Tế  Trung Hoa Đỏ đang dần hạ mã.

                             Lăng kính người hoang tưởng.
                                             HH.
                               haothuathiennguyenhuhao    .