Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

LÀM.

             Đừng trố mắt xem qua mà phải cần suy nghĩ ,
            Suy  nghĩ để chi  tự  khắc   biết  phải làm gì .
              Việc tuy nhỏ nhưng chẳng thẹn với lòng .
             Khi có dịp là  nên  làm những gì ta có thể.
                Và ghi nhớ sẵn  sàng xã thân vì Tổ Quốc .
      Đừng làm thinh  hãy lên tiếng nói và làm thật làm
         Luôn làm đúng những gì có lợi cho đất nước.
                               Đồng dẳng trí.            
                                     HH.
                      haothuathiennguyenhuuhao.