Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

NÓI.

 

Mắt vẫn mở nghị nhìn quanh tứ phía,

rồi gật đầu ra vẻ dáng suy tư.

Là đại biểu hãy lên tiếng lời phát biểu .

Tự phải nói những gì  đang cần  nói.

 

                        Lăng kính người hoang tưởng.

                                Chớ làm nghị gật.        

                                         HH.

                                                 haothuathiennguyenhuuhao.