Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

CÓ MỘT NGÀY...

c

Thơ Cay Văn Đắng

THƠ XƯỚNG HỌA: HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ

( HNPĐ )Hội Nghị Thành Đô kế Tiểu Bình /Ba tên sập bẫy : Mười Đồng Linh /Đem thân khúm núm cầu ân huệ /Uốn lưỡi than van lấy cảm tình


Bài Xướng :HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ


 Hội Nghị Thành Đô kế Tiểu Bình
Ba tên sập bẫy : Mười Đồng Linh
Đem thân khúm núm cầu ân huệ
Uốn lưỡi than van lấy cảm tình
Mười sáu chữ vàng nghe kính cẩn
Mấy lời bốn tốt tưởng anh minh
Việt Nam vướng mắc vòng nô lệ
Hà-Nội tuân hành lệnh Bắc Kinh

Hà Thượng Thủ
7/7/2014

Bài Họa :NGÀY SẼ TỚI

Nộ khí triều dâng biển Thái Bình
Như rền tiếng trống dậy uy linh
Xua tan lũ cướp chưa đầy mộng
Đập nát quân gian đã cạn tình
Địa ngục xa rời đêm ác thú
Nhân quần sánh kịp nếp văn minh
Nghe chăng vó ngựa từ muôn nẻo
Rộn rã đưa người trở lại kinh

ngườitrênnon

  !3-7-2014.
   (HNPD).

Bài họa : Có một ngày 

Nộ khí xung thiên khéo phẩm bình  .
Rền như sấm sét khiếp oai linh.
Đập tan Tầu cộng  thôi ảo mộng.
Phá nát mưu gian  quyết đoạn   tình.
 Thiên  đường nhân loại không ác thú.
Tà gian  - CHÍNH NGHĨA  phải phân minh .
Hân hoan tin báo từ muôn nẻo.
Ta về thăm lại đất Thần Kinh. ( Kinh Đô HUẾ ).


                                   Những gì tôi đọc .

                                  TRầN THẾ LUẬN.
                                            HH.
                          haothuathiennguyenhuuhao.