Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

NÓNG...

Bầu nhiệt huyết ngày  càng  nóng dần lên cao độ .
Mỗi trái tim yêu nước là sức nóng lan truyền .
Luôn  hừng hực từng giây  phút  sá  chi  thời  điểm. .
Máu Lạc Hồng rạng  danh vì nhân dân  & Tổ Quốc .

                          Dầu sôi lưả bỏng .
                          SA TRUNG KIM.
                                    HH.
                      haothuathienngyenhuuhao.