Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

CÂY DÙ .Một cây dù chẳng nên  chi .
Triệu cây chụm lại đập tan bạo quyền .
 Cây dù dùng để làm gì .
Dùng che mưa nắng hộ thân lúc cần .
Đầu dù mũi nhọn thon thon .
Đủ đâm vào mắt làm mù đối phương .
Cán  cầm dù để làm chi  .
Đoạn cong quéo cổ ghì  đầu ác gian
Thân cây dù để làm gì .
Quất vào mặt kẻ ác gian hại đời  .

                             Rừng dù biểu tượng xứ Hồng .
                          Đấu tranh dân chủ cho nền tự do .
                                     Luận Trần Thế .
                                               HH.
                             haothuathiennguyenhuuhao.