Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

HỌP và HỘP .

Những ai muốn lặng yên trong góc khuất  sự đời.
 Nhưng  không thể  yên bởi những kẻ lãnh đạo tồi .
 Họ bao năm toan tính dường như  suốt  cuộc đời .
Họp, họp,  đến khi nào sẽ ... an tâm vào " hộp " .


                                        PHÙNG THẠCH THẤT 
                                                         HH..
                                     haothuathiennguyenhuuhao.