Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

THẬT và GIẢ.

Vượt sông Hồng đến sông Dương Tử.

   "Cá "  nhà kia tróc vẩy trầy vi.

       Quốc doanh sư sải có thừa.

Nương theo cửa Phật ấm thân " của chùa " .


                               Lâm Kế Sách.
                                     HH.
                   haothuathennguyenhuuhao.