Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

THAM QUAN TANG LỂ.

      Trăm tiếng kêu vang dần tắt lịm.
      Ngàn lời tiễn biệt đến đưa tang.
      Còn chăng vang vọng dư âm củ.
   Một thời sang sảng chống quan tham 
   Hao Nguyen117:22 Ngày 19 tháng 02 năm 2015tram 

          " Trăm Tiếng " kêu vang dần tắt lịm.
            Ngàn lời tiển biệt đến đưa tang.
            Còn chăng vang vọng dư âm củ.
        Một ttời sang sảng chống quan tham.
             " Trăm Tiếng " kêu vang dần tắt lịm.
              Ngàn lời tiển biệt đến đưa tang.
              Còn chăng vang vọng dư âm củ.
           Một ttời sang sảng chống quan tham.
             THAM QUAN TANG LE QUAN THAM .
                                 HH.
                    haothuathiennguyenhuuhao.