Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2015

MẸ ĐÁ.

Mẹ đời tuổi chỉ trăm năm .
Đâu bằng mẹ đá ngàn năm tuổi thừa.
Mẹ đời nay ốm mai đau.
Sao bằng mẹ đá giữa trời nắng mưa.
Mẹ đời nay đã già nua.
Qua mùa chinh chiến mẹ nay còn gì.
 Bây giờ mẹ đá sanh tiền .
Đầu tư tiền Việt thâu vào tiền Đô.
Chiều chiều mẹ ngó trời cao ,
Tối nhìn xuống đất, nhìn xung quanh mình.
Đèn xa in bóng mẹ đời .
Liêu xiêu dắt cháu nói cười bi bô.
Cháu ơi bà hỏi cháu nầy .
Nếu không mẹ thật ,đá kia ích gì .
Mẹ nào nuôi dấu ba quân .
Bao nhiêu mẹ hưởng bao đồng tiền công .
Công lao chẳng tính bằng tiền.
Bằng khen  in chữ MẸ  VIỆT NAM ANH HÙNG.


                               Ánh mắt người hoang tưởng.
                                Mẹ đời cấp dưỡng bao xu.
                                               HH.
                                  haothuathiennghuuhao.