Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

RIÊNG và CHUNG.

ÔM  CỘT MỐC  " RIÊNG  " BÉ NGÓ  TRỜI.

TRỜI CAO CÓ  XUỐNG GHÉ THĂM  CHƠI .

CHỪNG NĂM NĂM NỬA THÀNH   " CHUNG '' CẢ  .

SÁCH SỬ CHÉP RẰNG; ĐẤT NƯỚC TÔI . . .


                                             Kính mời xướng họa vần thơ .
                                                                HH.
                                             haothuathiennguyenhuuhao.