Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

THẢM HỌA BẮC THUỘC.


Chúng ta cùng nắm tay  thét lên cho đất trời rung chuyển
Để nhân  loại trên khắp thế gian nầy bứng tỉnh cơn mê.
Mộng bá quyền của Trung Quốc không chỉ riêng ở VN .
Mà hơn thế nửa CSTQ muốn nhuôm đỏ khắp cả địa cầu .
Bởi tham vọng điên cuồng của chủ nghĩa cọng sản quốc tế .

                             Nuôi chí anh hùng toàn dân hành động thật anh hùng .     
                                                             HH.
                                              haothuathiennguyenhuuhao.

We join hands scream for earth shake.
To humanity across this world awakening coma.
Joinery Chinese hegemony not just in VN.
But rather want dying CCP half red through all the earth.
By wild ambitions of international communism ..