Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

THIẾU và THỪA .

Cả thế gian khó tìm được gia đình nào như thế cả. Tự do chửi và như vậy cũng là được chửi tự do. Anh hùng vào tuổi 15 . Mấy ai có dám thi gan anh hùng . 15 tuổi đã anh hùng . Nước ai dám tốt xin mời   cưu mang .

.
Cơn tam bành kể chi sống chết.
Sống là nói hết thở là im .
Ai thi gan, ai thừa kiên nhẩn .
ai thừa nhẩn , ai cứ thi gan .

HH.
haothuathiennguyenhuuhao.