Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

HỎI.


      Thăm dò thử lại lòng dân .

    Phần trăm tỷ lệ ai tin Hồ tàu.

        Dân tình kinh tởm từ lâu.

Trên Internet phanh phui mọi điều,

        Bao năm che dấu giỏi lừa .

 Một ngày  sáng tỏ trắng đen phơi bày .

     Trong lòng thần tượng phai mờ,

tượng ngoài còn đó cũng bằng như không ..


                                       Thiên lý nhản ,tuệ nhản .
                                             Kính chiếu yêu.

                                                      HH. 
                                    haothuathiennguyenhuuhao .