Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

TRÀ ĐÀM THẾ SỰ.

      Hai người cùng uống nước trong.
Nhưng Lưu Hữu Phước -Văn Cao đều cười .

Nước VN trong quá khứ đã từng bị nước Tầu đô hộ hàng ngàn năm trước và gần đây từ nữa  thế kỷ 18  nước Pháp cũng   đã hàng  trăm năm đô hộ nước VN ta , mãi cho đến thập niên 50 sang   thế kỷ 19  mới chấm dứt nền đô hộ nước VN . Một phần do ảnh hưởng các cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 1, nước   Pháp cũng bị nước Đức tấn công và thế chiến thứ 2  quân đội Nhật giao chiến với quân đội Pháp tại nước thuộc địa là VN   ( phe trục gồm Ý ,ĐỨC NHẬT liên kết ) rồi bị bồi  thêm nữa là trận Điện Biên Phủ của Việt Minh thì quân đội và chính quyền bảo hộ Pháp  phải  bàn giao lại cho chính thể bản xứ và đại diện mặt trận Việt  Minh. Rút khỏi nước VN sau khi ký kết hiệp định giơneovơ lấy vĩ tuyến 17 tạm thời chia đôi chờ tổng  tuyển cử .

Trong bối cảnh đất nước VN thời kỳ còn là thuôc đia của Pháp chính phủ bảo hộ và chính quyền bị trị thì tâm lý người dân Việt nào lại không muốn vùng lên với ý chí quật khởi mong thoát vòng nô dịch phụ thuộc ngoại bang .

  Các bài quốc ca được ra đời vào thời kỳ đó,( 1932 -1939 ) mà  thiết nghĩ rằng bất cứ người công dân VN nào  yêu quê hương, yêu Tổ Quốc đều mong nuốn cống hiến góp phần nhỏ  từ tinh thần ,vật chất,của cải kể cả bản thân cũng sẵn sàng hy sinh   cho đất nước đang lầm than  nầy.

Các nhạc sỹ sáng tác những  bài quốc ca là để khơi  dậy lòng yêu nước ý chí quật cường hởi  toàn dân phải vùng  lên dù hy sinh thân xác ,cả dân tộc Lạc Hồng này   quyết không chịu sự đô hộ  của bất kỳ nước nào với mọi hình thức: núp bóng bảo hộ ,lệ thuộc phục tùng áp đặc ...

Họ sáng tác quốc ca không phải là vì đảng phái nào , mà mục đích cao cả là vì NHÂN DÂN  và TỔ QUỐC, Như vậy chính thể nào thực sự vì nhân dân hay thậm chí mỵ dân đều sử dụng được cả,cho dù tác giả có còn sống tại thế Ông chẳng những không buồn mà lại vui nữa là đằng khác ,dù có thay đổi một vài từ nhưng hợp lý và rộng nghĩa thì ông càng hoan nghênh như  từ THANH NIÊN = CÔNG DÂN .Từ CÔNG DÂN  bao gồm THANH NIÊN , TRUNG NIÊN , trai gái trẻ già nhiều thế hệ tiếp nối hiện tại và tương lai .

 Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi .

Đồng  lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống .

Vì tương lai Quốc  Dân, cùng xông pha khói tên , làm sao cho núi sông ,từ nay luôn vững bền.

Dù cho thây phơi  trên gươm giáo, thù nước lấy máu đào đem báo  ..

 TOÀN QUỐC lúc biến phải cần gIãi nguy , người công dân luôn vững bền tâm trí   hùng tráng quyết  chiến đấu  làm cho khắp nơi vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời .

 CÔNG DÂN ơi, mau hiến thân dưới cờ ,THANH NIÊN ơi mau làm cho  cõi bờ thoát cơn tàn phá, vẻ vang người dân   xứng danh nghìn năm  giòng  giống Lạc Hồng .

 .+Trong mơ ta như thấy cố nhạc sỹ Lưu hữu Phước mĩm cười thật tươi , và ông bảo rằng ai đó đã nhân danh công dân yêu nước Việt, thì dù chế tác vài từ để phù hợp trong hiện tình của đất nước để khích lệ cổ vũ lòng yêu nước của toàn dân vì mục đich cao cả chống ngoại xâm thì hương hồn ông luôn mãn nguyện mỉm cười nơi chín suối đầu nguồn chãy mãi vào non sông .

                                                                     
                                                              Trời trưa ,uống chén nước trong.
                                                          Nhìn tay xoay chén như xoay đất trời .

                               
                                                         Lưu Trà Thế . ( Luu ẩm  trà đàm thế sự ).
                                                               Luận Trần Thế - Trần Thế Luận   .
                                                                                  HH.
                                                                 haothuathiennguyenhuuhao.