Thứ Ba, 3 tháng 11, 2015

NO va NO.

Chợ vẫn đông dù không  có mợ.
Nợ chất chồng vay vẫn cứ vay.
Thay dân nhận viện trợ dày.
Phân chia cho mõng xây rồi đập xây.
Tréo chồng chất trước sau đều nợ.
bước theo sau lệ đã thành khuôn.
Đời nầy cho mãi đời sau .
Đời sau, sau nữa nợ luôn ngập đầu.
Cháu con đó sếp cho du học.
Lấy mãnh bằng dụng thể như ai.
Khi về nối nghiệp chú ,cha .
Ghế đà sắp sẳng sân sau luôn chờ .
" Lời cha nói con luôn nhớ đấy,
Tham thì thâm nên phải chọn tham.
Tham từ tiền tỉ trở lên.
Nếu là tiền triệu phải là triệu đô ".
( Nợ thì dân trả đời sau ,
Nợ nhà, nợ nước, quan ta " no ' rồi ) . Dân thì mang nợ, thực tài quan no.

                         HH. 

     haothuathiennguyenhuuhao.