Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

NỔI KHỔ NGƯỜI DÂN.

Người dân phản ảnh (  BHYT ).
 
Lê Minh Xuân cơ sở tâm thần .

Có ban tổng hợp già mồm có oai.

Tâm Thần điều trị Lê minh Xuân .

- Có ban kế hoạch, quai danh miệng mồm.

.Bảo hiểrr y tế cả năm .  ( BT. mã số ..... TB- XH Quận ấp )

.Ở đây phủ quyết duyệt cho một ngày
.
Văn phòng y vụ T 5 .

Chứng từ tiếp nhận cũng đành chào thua.

.Dẫm chân hành chánh đã đành.

.Hành dân chờ đợi ohí công phiền hà.

Mặc dù trống đã đánh xuôi.

Nnhưng kèn thổi ngược gây phiền cho dân .


                       TP.HCM ngày 22    -12-       2015
                              Thân nhân người bệnh.
                                           HH.
                           haothuathienguiyenhuuhao.

LIEN CAM DONG - XUAN .

Băng dày nắng chiếu cũng tan.
Mùa Xuân chẳng gọi én kia vẫn về.
Én bay chao lượn quanh bầy.
Xuân về thay mới sắc màu muôn hoa.

Giã từ y phục thiên thanh.
Bình tâm thanh thản áo nâu bạc mầu.
Nhìn hoa sớm nở vội tàn.
Vui, buồn,thoáng nghĩ mất còn có ,không.

Dặn lòng gắn giữ bình tâm.
Cố ngăn cảm xúc vẫn dao động lòng.
Xuân về ai vẫn cô phòng.
Đông qua xa xót  chạnh lòng  cố hương .                   Liên cảm Đông - Xuân 2015.
                                   HH.
                   haothuathiennguyenhuuhao.