Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

LIEN CAM DONG - XUAN .

Băng dày nắng chiếu cũng tan.
Mùa Xuân chẳng gọi én kia vẫn về.
Én bay chao lượn quanh bầy.
Xuân về thay mới sắc màu muôn hoa.

Giã từ y phục thiên thanh.
Bình tâm thanh thản áo nâu bạc mầu.
Nhìn hoa sớm nở vội tàn.
Vui, buồn,thoáng nghĩ mất còn có ,không.

Dặn lòng gắn giữ bình tâm.
Cố ngăn cảm xúc vẫn dao động lòng.
Xuân về ai vẫn cô phòng.
Đông qua xa xót  chạnh lòng  cố hương .                   Liên cảm Đông - Xuân 2015.
                                   HH.
                   haothuathiennguyenhuuhao.