Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

NỔI KHỔ NGƯỜI DÂN.

Người dân phản ảnh (  BHYT ).
 
Lê Minh Xuân cơ sở tâm thần .

Có ban tổng hợp già mồm có oai.

Tâm Thần điều trị Lê minh Xuân .

- Có ban kế hoạch, quai danh miệng mồm.

.Bảo hiểrr y tế cả năm .  ( BT. mã số ..... TB- XH Quận ấp )

.Ở đây phủ quyết duyệt cho một ngày
.
Văn phòng y vụ T 5 .

Chứng từ tiếp nhận cũng đành chào thua.

.Dẫm chân hành chánh đã đành.

.Hành dân chờ đợi ohí công phiền hà.

Mặc dù trống đã đánh xuôi.

Nnhưng kèn thổi ngược gây phiền cho dân .


                       TP.HCM ngày 22    -12-       2015
                              Thân nhân người bệnh.
                                           HH.
                           haothuathienguiyenhuuhao.