Thứ Ba, 17 tháng 5, 2016

THAM LANG HAY VIENG MO PHAN.


Ai thăm lăng tẩm nguy nga.
Ghé  thăm phần mộ họ Ngô một thời  ?!!
Cũng là nguyên thủ quốc gia.
Nước dù lớn , nhỏ cũng là đồng minh.
Người thì chết trước , chết sau.
Sống niềm nở mặt, chết còn trọng nhau.
Người dân quan sát sự tình .
Sử còn nhắc nhở muôn đời lưu danh .

                     Tri ân  người viếng mộ .
                                      HH.
                   haothuathiennguyenhuuhao.