Thứ Tư, 15 tháng 6, 2016

NHUNG DIEU KHO NOI.

Chẳng nói gần xa, nói thẳng ra.
Đừng vòng vo nữa hởi quan nhà.
Hãy trả lời sao vụ chết cá .
Formosa ,ký vào khó gỡ ra .
Vũng Án mây mù mờ đường  sá.
" Tiên huyền " diệu ảo dắt quan ta.
Vì quen nên bởi, phải, vậy mà...
Nói lời trung  thực chết  quan ta.


               Lời nói thật dẫu quan  mất chức.
               Vì dân, quan là bậc trung thần.
                                       HH.
                       haothuathiennguyenhuuhao.