Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Nữ tiến sĩ giáo dục bị hàng trăm cuộc gọi khủng bố mỗi ngày vì phát biểu về học chữ Hán -- Đứa Con Xã Hội -- Sott.net

Nữ tiến sĩ giáo dục bị hàng trăm cuộc gọi khủng bố mỗi ngày vì phát biểu về học chữ Hán -- Đứa Con Xã Hội -- Sott.net: https://vi.sott.net/article/1172-Nu-tien-si-giao-duc-bi-hang-tram-cuoc-goi-khung-bo-moi-ngay-vi-phat-bieu-ve-hoc-chu-Han