Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

BO MI KHEP KIN.


Là cát bụi chẳng ngại về cát bụi .

Sống vì sao chết cũng hiểu vì sao.

Vì tiêu chí công bằng cho xã hội .

sống đáng sống .chẳng phí đời lúc sống .

Thác về đâu đừng nghĩ thác về đâu 

Đấng an nhiên an bình xin phó mặc .

Cõi trần gian được xa loài quỷ dữ.

Thì nơi đâu cũng tựa thể thiên đàng .


                                 Khép  bờ mi là  buông xuôi tất cả.

                              Chỉ lưu lại những sự  việc đã  làm .

                                Trong lúc sống ta làm gì nên nghĩ .
                                  Điều ta làm có tác hại ai không ? 
                       
                       
                                                      HH.   .
                                    haothuathiennguyenhuuhao .

Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

O KHOA TINH YEU .

Ví như ổ khóa tình yêu.
Trấn an tin tưởng cho ta và người.
Cửa tim đã khóa nguyện thề.
Bên  nhau chẳng đặng tìm người thứ  hai .
Trong cơn hờn dỗi vì yêu .
Lại thêm ổ khóa tình  yêu chọn người .
Là người thứ mấy bao nhiêu .?
Bao nhiêu ổ khóa tình yêu một đời .
                   "Tình cho không nên cửa tim không bao giờ khóa.
                       Khóa cửa tim là tự dối minh và lừa người "

                                                        HH,

                                      haothuathienguyenhuuhao.

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

CUNG CHUC TN XUAN .

THẦN KÊ XUẤT PHÁT BÌNH MINH TẤN .


VÀI  ĐÔI ÉN LIỆNG BÁO TIN XUÂN .

CHÚC  CHO CON CHÁU DANH THÀNH ĐẠT .

GIÀU SANG PHÚ QUÝ KHÔNG QUÊN NGHĨA.

NHỚ KHI CƠ CỰC CHẲNG PHỤ  NHÂN .

CHÁU CON CHỒNG VỢ YÊN  GIA THẤT.

MỌI NGƯỜI VUI VẺ KHỎE TĂNG CÂN.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI LỜI KHÔNG  MỚI.

CHÚC CHUNG THIÊN HẠ LẨN NGƯỜI THÂN .

" PHÙNG THỜI PHÙNG  THỊ PHÙNG QUÂN TỬ .

      ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC ĐẮC NHÂN TÂM .
  
    THẦN KÊ XUẤT PHÁT BÌNH  MINH TẤN .

      TẤN  THÀNH TẤN THỊ TẤN GIA GIA  '' .                               NHÀN THỜI LỤC LẠI THƠ XƯA
                        TUY RẰNG  ĐÃ CỦ NHƯNG NAY NĂM GÀ .

                                                       HH.

                                    haothuahthiennguyenhuuhao.