Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

TRÊN INTERNET VÀ NHỮNG ĐIỀU MA GIÁO

       Ngoài đời  đủ lắm hạng người .
     Trên inter nét còn hơn vạn lần.
            Ta đã hiểu,ta đã hiểu
Nhưng không hiểu nỗi cách lừa tinh vi 


                  những tháng ngày dạo chơi internet
                          Chỉ có ta là người quá thật thà
                                   Nguyễn-hữu-hảo