Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011

TÌNH NGƯỜI SAO NHẠT THẾ !!!

Xe gây tai nạn, rồi vù chạy mất,
mặc bé thơ ngoắc ngoải ngất bên đường.
Người trên phố vẫn "vô tình" không thấy,
để mắt xem,người hay thú vật cưng.
Tình người dần dần, ôi sao hờ hững,
sợ phí thời gian chậm kiếm bạc tiền.
Nào là công việc ,thời bon chen sống,
mặc cho ai chết vướng vô làm gì.


                                 Như thế là tội ác.    
                                   Trần thế Luận.
                                           HH.