Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

truyen ky 9a Light Vectors

truyen ky 9a Light Vectors
Lý- tiểu- Long truyền kỳ,
Truyền kỳ Lý- tiểu- Long.
Thích xem thì cũng thích xem,
Xem phần hướng dẫn để vào video.
Loay hoay gỏ chữ để vào,
dù tôi cố gắng nhưng không dễ gì.
Muốn xem chẵng ngại thời gian,
Nhưng khi nghĩ lại trong lòng không vui.
Vui làm sao được mà vui,
Cả tên mật khẩu lẽ đâu nhập hoài.
Thời gian quá phí thời gian,
Chờ xem giãi trí càng thêm bực mình.
Muốn chơi ắt phải bỏ công,
Tuy nhiên chẵng đáng phí công quá nhiều.

                                Giãi trí hóa bực trí.
                                    Sa trung Kim.
                                         HH.