Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

XỔ SỐ KIẾN THIẾT.

Vé số chiều nay tiền tỉ đây,
Trẻ thơ hổn hển  cất tiếng rao.
Cụ già run rẫy giọng mời chào.
Kiến thiết dựng xây nhờ xổ số,
giàu thêm ban bệ lẫn người thân.
Lạm quyền trích thưởng,ôi gian lận,
An-Giang .Bình-Thuận dến Bình-Dương,
Báo chí  đã  đăng vẫn mãi  còn...
Nên chăng gọn thu về một mối,
Mỗi tuần  mở số một lần thôi. 
Điều nghiên phân phối Thành đến Tỉnh.
Giảm ngay tiêu cực,giảm biên đề. 

                            Tuổi thơ sương gió nhuốm mùi,
                        Tuổi già chồng chất dạn dày gió sương.
                                            Lưu trà  thế.   
                                                   HH.