Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

TU.

                         
 Chẳng phải ngoài đời ít  người tu.
Nên trong lao lý lắm kẻ tù.
Chữ tù bỏ huyền cho đúng nghĩa.
Chân tu vững thế ở trong tù.


                      Lối bước chân đi giữa đạo,đời.
                     Lòng ta,ta biết thế đủ rồi,
                 Lữa thiêu như đốt thản nhiên thôi,
               Thạch thất nơi TU THÀNH PHẨM HẠNH.


                           Vẫn một lòng tu.
                          Nhất dương Chí.
                                   HH.
                  haothuathiennguyenhuuhao.