Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

BẢN LĨNH.

Bán thân ,ông chủ, nuôi ong,
Mỗi lần ong đốt đau rêm cả người.
Xưa-nay chuyên nghệ  thập thành,
Dụng nhân, dụng mộc cong, ngay đều dùng.


                                  Lăng kính người hoang tưởng.
                                            Trần thế luận.
                                                    HH.
                                  haothuathiennguyenhuuhao.