Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012

THỦ MÔN.

Tập bóng ,quả dưa lẫn quả dừa,
Ra sân chơi lớn, sức mới vừa.
Chân vàng, tay bạc, giỏi lách lừa,
Đường banh khéo chọn góc vô thừa.


Chơi bóng nhớ dưa ,lại nhớ dừa,
Vào sân chơi lớn tưởng như vừa.
Chân vàng, tay bạc,kim đầu lừa,
Đường banh lạc lối biết đâu ngừa.


                     Lăng kính người hoang tưởng.
                               Thích bách thứ.
                                       HH.
                     haothuathiennguyenhuuhao   .