Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Bà XUÂN HƯƠNG cố thi sĩ...và giai thoại.

Ngày rằm tháng....năm...


Nữ sĩ XUÂN HƯƠNG viếng cảnh chùa.
Văn nhân hoà lẫn khách muôn phương.
Thi sĩ-văn nhân cùng hội ngộ.
Sau hồi ghẹo nguyệt,khích làm thơ.


XUÂN HƯƠNG khởi xướng vịnh vần UÔNG.                                                                          
 <Văn nhân,sĩ tử ngậm bồ hòn>
-" Một bầy thằng ngọng đứng ngắm chuông,
chúng bảo nhau rằng ấy ái uông."
Mọi người ha hả tràng cười buông.
                             Lăng kính người hoang tưởng. 
                 Cố nữ sĩ  Hồ xuân Hương.. giai thoại văn chương.
                                        Lưu trần thế.      
                                              HH.
                            haothuathiennguyenhuuhao.