Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

KIÊN ĐỊNH

Nhiều khi muốn bỏ cuộc chơi.
Nghĩ đi nghĩ lại lẽ nào dứt ngang.
Lâu lâu sự cố do ai.
Một là phá bĩnh hai là chơi khăm.
Mặc ai phá bĩnh chơi khăm.
Một khi đã quyết thì ta sá gì.
Một là viết blog khác chơi.
Hai là tiếp tục chờ lì xem sao.


                  Lăng kính người hoang tưởng.
                     Nước chãy đá mòn.
                                 HH.
                 haothuathieennguyenhauuhao.