Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

KHÔNG.

Search

Mấy ai học được phép thần thông.
Viết Blog thần kỳ châm cứu không .
Nhân văn thiên tự đọc sẽ thông .
Mỗi chữ kim châm đúng huyệt không.
Đã thông kinh mạch biết sai không ?
Biết sai không sữa phải người không ?

                      ( Viết thay lời bình bài:BIẾT )
                     Lăng kính người hoang tưởng.
           Những cơn lốc xoáy thần kỳ châm đúng huyệt.
         Ác  chẳng chuyến tâm,thần phách phải điên đầu.
                              Văn thiên Tự.                                
                                      HH.
                     haothuathiennguyenhuuhao.