Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

SAI THÌ SỬA.

Thu hồi tiếp tục thu hồi.
Sử sai, in sửa thu hồi là xong.
Đặt ra ban bệ cho nhiều.
Giáo khoa  sai ,sửa phí tiền của dân.

                    Lời bình trên Blog Thu Tâm.   .
                     "Ngô Quyền lịch sử "
                            Trần  Thế Luận.
                                     HH.
                    haothuathiennguyenhuuhao.