Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

TIÊU.

Đồng  tiền tham nhũng cứ tiêu pha .


Chung vui tửu sắc chị em ta.

Bạc bài vào khám có cách ra.

Một khi lệnh tử sẽ thành ma.                      
                                Xong đời bia miệng cười khinh.
                     Những phường tham nhũng thẹn chi mà cười. 

                                  Lăng  kính  người hoang tưởng.
                                                       HH.
                                    haothuathiennguyenhuuhao.