Thứ Năm, 4 tháng 9, 2014

DÁM...


Toàn thể  dân  ta muốn thoát  rồi .
Đồng  tâm nhất trí quyết định thôi .
Bao năm đã thấy chân  tướng thật .
Một lủ muôn đời lẽo mép môi.

Chẳng  khó gì đâu khi đoạn tuyệt
Toàn tâm toàn ý bỏ hẳn thôi .
Thải ra  xóa mờ trong tâm  trí .
Đã rỏ yêu ma, cố tôn thờ ???


                    Hãy chọn đường đi .
                       Trần Thế Luận .
                               HH.
               haothuathiennguyenhuuhao