Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

NẤM.

LOÀI NẤM ĐỘC MỌC DƯỚI CÂY KHÔNG TRÁI.
   KHỈ VƯỢN TRÈO MỖI TỐI NGỦ TRÊN CÂY.
DƯỚI GỐC CÂY VƯỢN KHỈ THẢI PHÂN ĐẦY.
       NẤM SINH SÔI NÊN GỌI LÀ MẸ NẤM .

                Ánh  mắt người hoang tưởng.
                                  HH.
                 haothuathienguyenhuuhao.