Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

THANH NHAN

Khói thuốc xoay vần đôi chân gác,
Khois thuoocs xoay vaanf ddooi chaan gats.
Ngã tấm lưng nằm lúc nghĩ nghơi.
Ngax taams luwng nawmf lucs nghix ngowi.
Chiều vàng nắng ráng ,chân trời đỏ
Chjieeuf  vangf nawngs rangs, chaan trowif ddor.
Đêm sao lấp lánh  ánh trăng thanh.
DDeem sao laaps lanhs, anhs trawng thanh.