Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

PHỤC HỒI NHÂN PHẨM.

Khi người đẹp chân dài vào trường phục hồi nhân phẩm.
Nhìn đôi dòng  nước mắt lăn dài trên bầu má xinh xinh.
 Xin dừng chê bai ,trách móc vì em bị cuốn vào vòng xoáy lốc của đời.
Với tôi, em vẫn còn là một chút gì thánh thiện.
Vì chỉ bán thân mình ,cho dù bất cứ lý do nào .
Vẫn còn hơn lắm kẽ nhiễu nhương đất nước mới là xấu hổ nhất trên đời .
Trong thời gian ở trường phuc hồi  nhân phẩm, mong em lòng nhẩn nại.
Dịp dể suy nghĩ  xem góc cạnh của cuộc đời .Mọi viêc rồi cũng sẽ qua.
Và đó là hành trang hãy mang theo cho dù em đã là người hoàn thiện.

                                                        
                                               Xóa đi mặc cảm để làm lại cuộc  đời.      
                                                                 Sa trung kim.        
                                                                       HH.
                                                       haothuathiennguyenhuuhao         .