Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

CÙNG NHAU CHIA SẺ...Lại khổ dân tôi bão đến rồi.

Mong sao giảm thiếu thiên tai họa.

Phải chi AdSSense đăng ký trước.

Tỷ lệ hoa hồng trích phân đôi .

Hảo tâm chia sẻ chút gọi là.

Thân tôi thi sĩ nghèo kiết xác.

Thân không lo nổi giúp chi ai.

Mong sao toàn dân cùng cứu trợ.


Cảm cảnh nhà giàu trút hầu bao.
( Nhà giàu vui vẻ mở   hầu bao )

Đại gia tiếp lửa lòng nhân ái.

Lưu danh một thuở tiếc chi tiền .


                                     " Nhiểu điều phủ lấy giá gương.
                              Người trong một nước hãy thương nhau cùng.".

                                                             HH .
                               
                                     3haothuathienHuu hao Nguyen